Rüyada at görmek ne anlama gelir

Rüyada at görmek hayırlı sonuçlara yorumlanan bir anlam taşır. Rüyada görülen at çoğu yorumcuya göre murattır. Rüyada at görmenin en yaygın anlamı hayırlı kısmet ve bolluk, bereket, zenginliktir olarak yorumlanmaktadır. Rüyasında ata bindiğini gören kişi eğer ata binmede ehil değil ise, yüksek bir mertebeye erişecektir.

Rüyada at görmek

At görmek; güç, izzet, şeref ve para kazanmaya tabir edilip, yorumlanır. Görülen at takımında olan eksiklik şerefin derecesindeki eksiği gösterir. Tam ve güzel bir at murat demektir. At rüyası, katır, beygir ve tay gibi hayvanlar kısmet ve murat, güç, şan ve şöhret ile tabir edilir. At arabası görmek, istediği işte başarı için çaba ve gayret gösteren kimseye ve azimli olan kişinin gayretine delalet eder. At sakatsa veya topallarsa, güçlükle karşılaşılacağına delalet eder. Sakat at görmek de teşebbüs edilen işlerde geç muvaffakiyet zuhur edeceğine işarettir. Kirli bir at görmek, keder ve üzüntüye, ızdıraba, işlerde güçlüğe; uzaktan bir at görmek, ileride bir müjde almaya delalettir. Ölmüş at görmek akraba ve dosttan birinin ölüme delalet eder. Nallanan at görmek hastalığa işarettir. At ile konuştuğunu görmek, büyük arzulara nail olmaya, akıbetin hayrına delalet eder.

Rüyada ata binip gezmek; güzel bir hal ve hasta için şifa bulmaya işaret eder. Dertli bir kimsenin rüyasında ata binip gezdiğini görmesi, amacına ulaşmak ve arzu ettiği şeylere kavuşmak anlamına gelir. At sürmek, makam ve mevki, şan ve şöhret sahibi adam, güçlü kimseden yardım görmek ve her istediğinin kolayca yerine gelmesi demektir. Kır bir ata bindiğini gören kimse, halk içinde hayır veya şer ile meşhur olur. Anasının ata bindiğini gören, bir ev sahibi olur. Babasını ata bindiğini gören nesli hayırlı bereketli olur. Arkadaşını veya bir tanıdığını ata binerken gören, ummadık bir hayra işaret eder. Ayakları demirden bir ata bindiğini gören kimse, vefat eder. Cesurca ata binmek pek çabuk ilerlemekle yorumlanır. Birtakım adamların 139 refakatiyle at ile gitmek saadete, kadınların refakatiyle at ile gitmek ise ihanet ve musibete delalet eder.

Rüyada koşan at görmek

Rüyada koşan at görmek; iyi zaman, arzu ve temeni hatta muvaffakiyetle yorumlanır. Beyaz ve siyah atların koşması ve rüya sahibinin de bunu görmesi muradının yaklaştığına ve arzularının kolayca gerçekleşmesine yorumlanır.

Rüyada evde at görmek

Evinde at görmek; bir atın evine girdiğini görmek büyük bir kimsenin geleceğine; atın bir yerden çıktığını görmek, oradan kıymetli bir kimsenin çıkıp gideceğine işaret eder. Bir takım atlıların bir yerde yarıştıklarını görmek, orada sel veya kuvvetli yağmur olacağına delalettir. Birkaç atı olduğunu görmek, fayda göreceği bir işe kavuşmaya işaret eder, yorumlanır. Genç bir kısrağın iyi eğerlenmiş olarak evinize girdiğini görmek, genç, güzel ve zengin bir kızla rüya görenin evleneceğine işarettir.

Rüyada Siyah At Görmek

Rüyada siyah at görmek, güç, sır saklamak ve gizemli bir kadın ile birliktelik veya dostluk, sır tutmak ve insanlara faydalı bir konuda hizmet etmek demektir.

Renkli at görmek; bekar kimse rüyasında beyaz ata bindiğini görmüşse en yakın zamanda beğendiği ve murat ettiği kişiyle evlilik olacağına işaret eder. Kahverengi at görmek, sağdık eş, iyi niyetli dost ve hoş sohbet yapacağınız bir topluluğa girmeye delalet eder.

Rüyada At Eğeri Görmek

Rüyada at eğeri görmek; erkek için güzel bir kısmet ile tabir edilip, yorumlanır, kadın için ise güçlü ve kuvvetli bir kimseden destek görmesine tasvir olunur. Eğer iyi bir geçim ve bol rızık ile tabir edilip, yorumlanır.

Rüyada eğersiz at görmek; bazı tabirlere göre eğersiz at gören kimse murat ettiği şeye geç kavuşur demişlerdir. Eğersiz binek hayvanı görmek zorluk ve meşakkat yaşamak anlamına gelmektedir. Eyer hayvan sırtında olmazsa, rüya sahibinin hanımına veya hanımından ayrılmasına işarettir. Bazı tabircilere göre eğer bu mal olarak yorumlanır.

Rüyada eğerli at görmek; iyi huylu ve güzel ahlaklı zengin soylu hanıma işarettir. Mal, mülk ve çok servet sahibi olmaya ve her işinizde başarılı olacağınıza alamettir. Eğer görmek, bereket, kuvvet, bol kazanç ve müjdeli bir haber ya da sevineceğiniz bir hayırlı birliktelik kurmaya tabir edilir.

Rüyada eğersiz ata binmek; zor olan tüm işlerin üstesinden gelmeye ve istediği gibi mal, mülk elde edeceğinize ve her işinizde başarılı olacağınıza tabir edilir. Eyer görmek her manada hayırlı ve bol kısmetli şeylerin habercisi olarak kabul edilir.

Rüyada bebe at görmek; atın muradından kaynaklı olarak at görmek gibi yorumlanabilir. Gebe at görmek kişinin yapacağı yardımlar ışığında toplum tarafından saygı göreceği ve her zaman iyilikle anılan biri olacağı anlamına gelmektedir. Kişinin toplumsal etkinliklerde rol alıp bu tip projeleri yönetmesi herkes tarafında takdir toplayan bir davranış olarak görülecektir.

Rüyada uçan at görmek

Bir kimse rüyasında uçan bir at ,yani pegasus görürse, umutla beklenen günlerin yaklaşmasına ve muradının hasılına, eğer hasta ise şifa bulmaya işaret eder. Bazen de kanatlı uçan at görmek gizli bir keşfe ve ilme ve yahut ilim irfan sahibi bir kimse ile dostluk kurmaya 1945 tasvir

Rüyada ahırda at görmek

Rüyada ahırda at görmek; rüyasında ahırda atların olduğunu gören kişinin resmi kurumlardaki bir işinin tatlılıkla ve kolaylıkla hallolacağına işaret eder. Bu iş rüya sahibinin istediğinden de kolay olacak, rüya sahibinin de kafası rahat edecek demektir.

Rüya Alimlerine göre:

İmamı Nablusi (r.a.) demiştir ki; çıplak bir ata binip attan düştüğünü görmek, hayat şartlarının kötüye gitmesine, eğer devlet hizmetinde görevli ise, görevinden alınacağına veya sürgüne gönderileceğine, rencide edilmeye, hanımının ahlaksızlığı nedeniyle ayrılmaya tabir edilip, yorumlanır.

Kirmani (r.a.) demiştir ki; siyah at görmek veya siyah ata bindiğini gören kimse, üzüntüden kurtulur, devlet başkanı veya hükümet tarafından verilecek işlerle gücü, malı ve huzuru artar. Siyah kızıl arası bir renkteki at kuvvet, bolluk, makam para, altın, mal, mülk ve servettir. Bilhassa daha koyu bir renkteki ata binmek çok servet, sermaye, kıymetli bir eşya veya paraya sahip olmakla beraber para kazanmakla tabir edilir. Bu renkteki bir ata bindiğini görmek, kuvvetin çok fazla olacağına tabir edilip, yorumlanır. Al at dinine bağlılığa ve devlet başkanının işlerini yaparak güç ve atibar kazanmaya yorumlanıp tabir edilir. Kır at görmek, şöhret ile tabir edilir. Kır ve alnı akıtmalı bir hayvanın üzerine binmek istediğini görmek, bir büyük kimsenin işlerine müdahale edeceğine, kır bir atı olup bunu boyadığını ve başka bir renge soktuğunu görmek, yapacağı işten faydalanmaya işarettir. Eğerli ve gemi takılmış güzel bir ata binip aheste aheste gittiğini gören kimsenin, insanlar arasında değeri yükselir. Takımı 138 eksik bir ata binip sonra eksiklerini tamamlandığını gören kimsenin hali giderek düzelir. Ahırda bağlı bir atı olduğunu gören kimsenin halk içinde saygınlığı daha az olur. Ahırda birçok atı olduğunu gören kimse, kendine ve Allah’a düşman olanları perişan ve rezil eder. Bir atla münakaşa ettiğini gören kimse, büyük bir günah işler ve başına büyük bir bela açar.

Ebu Said’ül-Vaaz (r.a.) demiştir ki; kır at görmek ve binmek diğer renklerden aşağıdır. Çünkü kıymette diğer renklerden daha ucuz ve itibarsızdır. Kır ata binmiş olduğunu gören kimse, her işinde itiraza uğrasa da kır at çok mal, hayırlı iş ve hatırının sayılmasıdır. Dişi tay yüzü ve ahlakı güzel eş ile tabir edilir. Yağız, yani siyah at kuvvet, makam para, altın, mal, mülk ve servettir. Yağız ata binmek yolculuğa ve kazançlı işlere ve bu seferinden sonra gücünün ve malının artmasına işarettir.

Caferi Sadık (r.a.) demiştir ki; al ata bindiğini gören kimsenin gücü azalır, şerefi sarsılır, kedere uğrar. Kızıl ile gri arası bir renkteki at hastalık ile tabir edilip, yorumlanır. Bu renkteki bir ata bindiğini gören kimse, hasta olur. Eğer bindiği dişi taysa hastalıklı ve yaratılıştan üzülmeye meraklı, duygusal, narin bir kadınla evlenir.

Danyal (a.s.) demiştir ki; atının kuyruğu uzamış ve kılları çoğalmış görmek, taraftar ve hizmetçilerinin artmasına, kuyruğunun kısa ve kıllarının azlığı yardımcı ve işçilerinin azalmasına, atın azasındaki eksiklik güç ve şerefine gelen zararı gösterir.

İsmail El Eş’as (r.a.) demiştir ki; rahvan veya yorga gider bir ata bindiğini gören kimse, güzel ve zengin bir kadınla evlenir. Kendisi istemediği halde birisinin terkisine bindiğini gören kimsenin işini ve mülkünü o kimse almaya çalışır.

Cabir’ül Mağribi (r.a.) demiştir ki; at görmek, kendisine hoş gelen şeylerle tabir edilir. Eğer at huysuz, aksi, dik kafalıysa kendiside huysuz, aksi, dik kafalıdır. Eğer at yumuşak başlı, iyi huyluysa kendisi de iyidir. Ayrıca hayırlı iş ve bereketli kazanç ile tabir edilir. Bindiği atın kanter içinde kalıncaya kadar koştuğunu görmek, kendisine gücü yetmeyip günah işleyeceğine ve kolayca para, altın, sermaye veya ticaret malı kazanmaya işarettir.

63 Comments

 1. Ercan üstün 29.05.2019 Reply
  • Bedirhan Gökçen 31.05.2019 Reply
 2. Yusuf Özcan 01.06.2019 Reply
 3. Selcan Köroğlu 03.07.2019 Reply
 4. Sennur 04.07.2019 Reply
 5. Ertugrul 14.07.2019 Reply
  • Ahu 14.07.2019 Reply
 6. SERAP ATASEVER ACAR 01.08.2019 Reply
  • Bedirhan Gökçen 01.08.2019 Reply
   • Elif 15.08.2019 Reply
 7. Nehir 08.08.2019 Reply
 8. Mücahit daşan 13.09.2019 Reply
 9. Mehmet 09.10.2019 Reply
 10. mualla 28.10.2019 Reply
 11. Nezahat 01.11.2019 Reply
 12. Glw 08.11.2019 Reply
 13. Emine oğuz 13.12.2019 Reply
 14. Züleyha 21.12.2019 Reply
 15. gönül gül 25.12.2019 Reply
 16. Mehmet daşkın 05.01.2020 Reply
 17. Yusuf357 07.01.2020 Reply
 18. Eyyup soylemez 08.01.2020 Reply
 19. Ertuğrul KUTBAY 08.01.2020 Reply
 20. Koko 26.01.2020 Reply
 21. Pınar 07.02.2020 Reply
 22. Pınar 07.02.2020 Reply
 23. Mevlüt 15.02.2020 Reply
 24. Arzu 21.02.2020 Reply
 25. Sevim memiş 08.03.2020 Reply
 26. Murat Alan 18.03.2020 Reply
 27. Şaduman 23.03.2020 Reply
 28. Nazlı Dilan Çelik 27.03.2020 Reply
 29. b kemal terlemez 28.03.2020 Reply
 30. Hira 29.03.2020 Reply
 31. Kenan 30.03.2020 Reply
 32. Leyla 01.04.2020 Reply
 33. Melisa 01.04.2020 Reply
 34. Gül 05.04.2020 Reply
 35. Nurdan 06.04.2020 Reply
 36. Filiz 14.04.2020 Reply
 37. Mahmut 15.04.2020 Reply
 38. A.bahar 25.04.2020 Reply
 39. Fatma 26.04.2020 Reply
 40. Gülsen 27.04.2020 Reply
 41. Elif Sena 01.05.2020 Reply
 42. münevver 07.05.2020 Reply
 43. Elif 15.05.2020 Reply
 44. Narin 22.05.2020 Reply
 45. Narin 22.05.2020 Reply
 46. Ozan 29.05.2020 Reply
 47. Zekiye 30.05.2020 Reply
 48. Mehmet 05.06.2020 Reply
 49. Mehmet 05.06.2020 Reply
 50. Zehra 09.06.2020 Reply
 51. Sultan 11.06.2020 Reply
 52. Emine 13.06.2020 Reply
 53. Fırat 15.06.2020 Reply
 54. Zeynep 20.06.2020 Reply
 55. Aysel 22.06.2020 Reply
 56. Sevgi 04.07.2020 Reply
 57. Sibel 11.07.2020 Reply
 58. Meral 15.07.2020 Reply
 59. Tuncay anlar 01.08.2020 Reply

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir